YÊU CẦU CỦA CÔNG TÁC GIÁM SÁT THI CÔNG

Công tác giám sát có những yêu cầu nghiêm ngặt. Mọi cán bộ tham gia hoạt động giám sát công trường cần phải đảm bảo những quy định sau:

– Mọi công trình xây dựng trong quá trình thi công phải được thực hiện chế độ giám sát.
– Chủ đầu tư Xây dựng công trình phải thuê tư vấn giám sát hoặc tự thực hiện khi có đủ điều kiện năng lực hoạt động giám sát tổ chức xây dựng.
– Người thực hiện việc giám sát Tổ chức xây dựng phải có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng phù hợp với công việc, loại, cấp công trình.
– Việc giám sát Tổ chức xây dựng công trình phải được thực hiện ngay từ khi khởi công Xây dựng công trình một cách thường xuyên, liên tục, trung thực, khách quan, không vụ lợi trong quá trình Tổ chức xây dựng.
– Việc giám sát phải căn cứ vào thiết kế được duyệt, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng.

Mọi thông tin tư vấn xin liên hệ
Viện Nghiên cứu đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Hà Nội
Trụ sở: 301 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội
Mr. Thắng 0902.891.518 – 0985.812.989
Tell: 04.66740371
Fax: 04.35572406
Email: education54@gmail.com; Website: http://hocchungchinghe.com
YÊU CẦU CỦA CÔNG TÁC GIÁM SÁT THI CÔNG
Xếp hạng bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *