VAI TRÒ CỦA TƯ VẤN GIÁM SÁT TRÊN CÔNG TRƯỜNG

Tư vấn giám sát có vai trò quan trọng trong tất cả các hoạt động của công trường thi công.

– Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình đã được xã hội chấp thuận.
– Trong quá trình giám sát đã phát hiện được các sai sót của thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, góp ý kiến về biện pháp thi công cho các nhà thầu.
– Đề xuất các kiến nghị trong việc sửa đổi vật liệu thiết bị sử dụng Công trình.
– Ngăn ngừa các vi phạm kỹ thuật vô tình hay cố ý trong thi công.
– Giúp chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng thực hiện theo đúng trình tự xây dựng cơ bản.
– Đã chỉ ra và góp ý về các biện pháp xử lý, tháo gỡ khó khăn trong thi công như: thủ tục hành chính, các giải pháp kỹ thuật.
– Góp phần thực hiện tốt mục tiêu của dự án đầu tư xây dựng công trình.
Tư cách của kỹ sư tư vấn giám sát:
Qua mô hình quan hệ của giám sát thi công với các bên trong Xây dựng công trình cho thấy kỹ sư giám sát có vị trí quan trọng trong giám sát thi công xây dựng công trình, do vậy tư cách của họ cần phải đáp ứng được các yêu cầu sau:
– Phải có phẩm chất tốt.
– Phải có quá trình học tập tốt và kiến thức lý luận rộng;
– Phải có kinh nghiệm phong phú về thực tiễn công trình.
Hiệp hội kỹ sư tư vấn nước Anh quy định tuổi của hội viên nhập hội phải từ 38 tuổi trở lên. Singapore yêu cầu kỹ sư giám sát kết cấu công trình phải có kinh nghiệm thiết kế kết cấu công trình từ 8 năm trở lên.
– Phải mạnh khoẻ và trí tuệ tốt: bởi công tác giám sát yêu cầu làm việc tại hiện trường nhiều, có tính lưu động cao, điều kiện làm việc khó khăn, nhiệm vụ nặng nề.

VAI TRÒ CỦA TƯ VẤN GIÁM SÁT TRÊN CÔNG TRƯỜNG
Xếp hạng bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *