TRÁCH NHIỆM CỦA KỸ SƯ TƯ VẤN GIÁM SÁT

Kỹ sư giám sát có vai trò quan trọng trong toàn bộ hoạt động thi công của công trường. Nhiệm vụ và trách nhiệm của tư vấn giám sát được quy định cụ thể:

1. Kỹ sư giám sát trưởng: Là người phụ trách toàn quyền do tổ chức TVGS cử đến, phụ trách chính đặt ra các trình tự giám sát và các chế độ có liên quan, người đưa ra chủ trương đối với vấn đề kỹ thuật quan trọng, xem xét và phê chuẩn báo cáo của kỹ sư giám sát và các văn bản về quản lý hợp đồng

2. Kỹ sư giám sát chuyên ngành:
– Là người chấp hành cụ thể của kỹ sư giám sát trưởng. Công tác chủ yếu là từ chuyên ngành của mình xem xét nhà thầu có làm theo thiết kế hay không, có thi công theo yêu cầu của hợp đồng hay không, đồng thời kiểm tra nhà thầu có làm theo các chức trách mà hợp đồng qui định hay không.
– Kỹ sư giám sát chuyên ngành có tác dụng cầu nối. Bên trên, họ nhận việc từ kỹ sư giám sát trưởng, thường xuyên báo cáo tình hình. Bên dưới, họ chỉ đạo công tác kiểm tra giám sát. Vì vậy, kỹ sư giám sát chuyên ngành có tác dụng vô cùng quan trọng trong công tác giám sát hiện trường thi công.

3. Các nhân viên giám sát khác: Các nhân viên giám sát khác là chỉ các nhân viên giám sát dưới quyền Kỹ sư giám sát chuyên ngành, bao gồm kiểm tra viên, giám sát viên:
–  Thường xuyên đi xem xét công trình, ghi chép chi tiết tình hình triển khai.
Ngăn chặn kịp thời các sai phạm kỹ thuật có thể xảy ra.
Phát hiện các sai sót, các lỗi của các nhà thầu, trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ việc ghi nhật ký công trình và xác lập các biên bản tại hiện trường.
Đưa ra các khuyến cáo về các sai phạm với CĐT hoặc cấp trên bằng trao đổi hoặc bằng văn bản.
Tham gia các cuộc họp về đánh giá hoặc khắc phục hậu quả sự cố kỹ thuật.

TRÁCH NHIỆM CỦA KỸ SƯ TƯ VẤN GIÁM SÁT
5 (100%) 1 vote

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *