QUY ĐỊNH GIÁM SÁT CÔNG TÁC KHẢO SÁT XÂY DỰNG

Căn cứ để giám sát công tác khảo sát trắc địa công trình bao gồm:
– Khung tiêu chuẩn của dự án (định hướng của Chủ đầu tư đối với dự án) như cấp công trình, loại công trình.
– Đề cương khảo sát do đơn vị tư vấn thiết kế lập được phê duyệt bởi chủ đầu tư.

Quy định chung về viện giám sát công tác khảo sát xây dựng:
Công tác trắc địa là một khâu công việc quan trọng trong toàn bộ các công tác khảo sát, thiết kế, thi công xây lắp công trình trên mặt bằng xây dựng. Chúng phải được thực hiện theo một đề cương hoặc phương án kỹ thuật đã được phê duyệt và phù hợp với tiến độ chung của các giai đoạn khảo sát, thiết kế, xây lắp, đánh giá độ ổn định và bảo trì công trình
– Công tác trắc địa phục vụ xây dựng công trình gồm 3 giai đoạn chính:
– Công tác khảo sát trắc địa – địa hình phục vụ thiết kế công trình, bao gồm : thành lập lưới khống chế mặt bằng và độ cao phục vụ cho việc đo vẽ bản đồ tỷ lệ lớn, lập báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế kỹ thuật thi công.
– Công tác trắc địa phục vụ thi công xây lắp công trình, bao gồm: thành lập lưới khống chế mặt bằng và độ cao phục vụ bố trí chi tiết và thi công xây lắp công trình. Kiểm tra kích thước hình học và căn chỉnh các kết cấu công trình. Đo vẽ hoàn công công trình.
– Công tác trắc địa phục vụ quan trắc biến dạng công trình, bao gồm: thành lập lưới khống chế cơ sở, lưới mốc chuẩn và mốc kiểm tra nhằm xác định đầy đủ, chính xác các giá trị chuyển dịch, phục vụ cho việc đánh giá độ ổn định và bảo trì công trình.

Ba công đoạn trên có liên quan mật thiết với nhau và cần phải được thực hiện theo một trình tự qui định. (Căn cứ vào định hướng, khung tiêu chuẩn của chủ đầu tư, đề cương khảo sát được phê duyệt đối với dự án).

Mọi thông tin tư vấn xin liên hệ
Viện Nghiên cứu đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Hà Nội
Trụ sở: 301 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội
Mr. Thắng 0902.891.518 – 0985.812.989
Tell: 04.66740371
Fax: 04.35572406
Email: education54@gmail.com; Website: http://hocchungchinghe.com
QUY ĐỊNH GIÁM SÁT CÔNG TÁC KHẢO SÁT XÂY DỰNG
Xếp hạng bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *