LỚP HỌC CHỨNG CHỈ AN TOÀN LAO ĐỘNG UY TÍN CHẤT LƯỢNG

THÔNG BÁO
v/v: MỞ LỚP HỌC CHỨNG CHỈ AN LAO ĐỘNG TRÊN TOÀN QUỐC

Viện đào tạo hướng tới các mục tiêu giúp các cá nhân, tổ chức thuộc khối doanh nghiệp có kiến thức cơ bản về an toàn lao động

1. Đối tượng tham gia lớp học chứng chỉ an toàn lao động: được quy định cụ thể theo thông tư 27/2013/BLĐ của Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội
– Người lao động
+ Người đang làm việc, người mới tuyển dụng, người học nghề, tập nghề, thử việc tại cơ sở
+ Người lao động làm nghề tự do được cơ sở thuê mướn, sử dụng
– Người sử dụng lao động, người quản lý
+ các cá nhân có nhu cầu

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH LỚP HỌC CHỨNG CHỈ AN TOÀN LAO ĐỘNG

* Những quy định chung về an toàn lao động, vệ sinh lao động:
– Mục đích, ý nghĩa của công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động;
– Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động trong việc chấp hành quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động; chính sách, chế độ về bảo hộ lao động đối với người lao động;
– Nội quy an toàn lao động, vệ sinh lao động của cơ sở;
– Điều kiện lao động, các yếu tố nguy hiểm, độc hại gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và biện pháp phòng ngừa;
– Những kiến thức cơ bản về kỹ thuật an toàn lao động, vệ sinh lao động;
– Cách xử lý tình huống và các phương pháp sơ cứu người bị nạn khi có tai nạn, sự cố;
– Công dụng, cách sử dụng và bảo quản các phương tiện bảo vệ cá nhân;
– Các biện pháp tự cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc.
* Những quy định cụ thể về an toàn lao động, vệ sinh lao động tại nơi làm việc:
– Đặc điểm sản xuất, quy trình làm việc và các quy định an toàn lao động, vệ sinh lao động bắt buộc người lao động phải tuân thủ khi thực hiện công việc;
– Các yếu tố nguy hiểm, có hại, sự cố có thể xảy ra tại nơi làm việc và các biện pháp phòng ngừa.

2. Giảng viên lớp học chứng chỉ an toàn lao động: Là các chuyên gia của Cục An Toàn – Bộ Lao động thương binh và xã hội, Sở lao động.

3. Học phí lớp học chứng chỉ an toàn lao động: 700.000 VNĐ/1 Học viện

4. Kết thúc Khóa học: Học viên được cấp chứng nhận, chứng chỉ an toàn lao động theo đúng quy định.

Hậu đào tạo → Các học viên sau khi kết thúc khoá học sẽ được:

– Cấp chứng chỉ an toàn lao động theo đúng quy định của pháp luật. Chứng chỉ có đóng dấu nổi của cơ sở đào tạo đã được Bộ Công an kiểm tra chống giả mạo.
– Cung cấp và hướng dẫn các văn bản pháp luật mới nhất.
– Tư vấn miễn phí về các công tác đấu thầu, quản lý dự án và thanh quyết toán công trình xây dựng…

Anh chị tham khảo lớp học an toàn lao động, cấp chứng chỉ an toàn lao động

Mọi thông tin tư vấn xin liên hệ
Viện Nghiên cứu đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Hà Nội
Trụ sở: 301 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội
Mr. Thắng 0902.891.518 – 0985.812.989
Tell: 04.66740371
Fax: 04.35572406
Email: education54@gmail.com; Website: http://hocchungchinghe.com
LỚP HỌC CHỨNG CHỈ AN TOÀN LAO ĐỘNG UY TÍN CHẤT LƯỢNG
Xếp hạng bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *