LỚP HỌC CHỨNG CHỈ AN TOÀN LAO ĐỘNG TẠI HÀ NỘI MỚI NHẤT

Thông báo
V/v Mở lớp học an toàn lao động tại Hà Nội theo TT27/2013-BLĐTBXH

– Căn cứ Điều 150 của Bộ luật lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012;
– Căn cứ Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 hướng dẫn công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động

Viện nghiên cứu đào tạo và bồi dưỡng cán bộ HN với mục tiêu nhằm nâng cao nhận thức cho các cán bộ nắm bắt được các yếu tố nguy hiểm, có hại trong quá trình làm việc để từ đó ngăn ngừa và phòng tránh những rủi ro, góp phần bảo vệ sức khỏe, nâng cao hiệu quả công việc cũng như đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động trong quá trình làm việc.

1. Đối tượng học an toàn lao động tại Hà Nội:
– Nhóm 1: Người làm công tác quản lý
– Nhóm 2: Cán bộ chuyên trách về an toàn lao động
– Nhóm 3: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động quy định rõ theo Thông tư 27/2013/BLĐ
– Nhóm 4: Người lao động không thuộc 3 nhóm nêu trên

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC CHỨNG CHỈ AN TOÀN LAO ĐỘNG TẠI HÀ NỘI

– Chuyên đề 1: Chính sách, pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động
+ Mục đích, ý nghĩa của công tác
an toàn lao động, vệ sinh lao động
+ Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động trong công tác
an toàn lao động, vệ sinh lao động3. Chế độ, chính sách của Nhà nước về an toàn lao động, vệ sinh lao động đối với người lao động
+ Điều kiện lao động, các yếu tố nguy hiểm, độc hại gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và biện pháp phòng ngừa
+ Những kiến thức cơ bản về kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động
+ Công dụng, cách sử dụng và bảo quản các phương tiện bảo vệ cá nhân phổ biến, các biện pháp tự cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc

– Chuyên đề 2: Tổng quan về công việc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động
+ Khái niệm về công việc, thiết bị làm việc
+ Các thông số cơ bản về công việc, thiết bị
+ Các đặc điểm riêng về công việc, chế độ làm việc của thiết bị

– Chuyên đề 3:  Các yếu tố nguy hiểm, có hại khi làm công việc hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và vệ sinh lao động
+ Các yếu tố nguy hiểm, có hại
+ Đánh giá các nguy cơ do các yếu tố đó gây ra

– Chuyên đề 4: Kỹ thuật an toàn lao động, vệ sinh lao động khi làm công việc hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động.
+ Kỹ thuật an toàn lao động
+ Kỹ thuật vệ sinh lao động
+ Biện pháp cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc liên quan đến công việc, thiết bị vận hành

– Chuyên đề 5: Xử lý các tình huống sự cố sản xuất, sơ cứu tai nạn lao động

– Chuyên đề 6: Huấn luyện theo đặc thù riêng của công việc hoặc thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động

– Chuyên đề 7: Kiểm tra, sát hạch kết thúc khóa huấn luyện

2. Lịch khai giảng: Ngày 15 và 25 Hàng tháng. Vui lòng liên hệ 0915.242.370 để có thông tin mới nhất lớp học chứng chỉ an toàn lao động trong tháng ở Hà Nôi

3. Kinh phí:
– Nhóm 1: 600.000 VNĐ
– Nhóm 2+3: 800.000 VNĐ

4. Địa điểm lớp học an toàn lao động tại Hà Nội: Trường Đại Học Công Đoàn -167 Tây Sơn  – Đống Đa – Hà Nội.

5. Giảng viên: Là các chuyên gia giàu kinh nghiệm được mời từ cục an toàn lao động – BLĐTBXH, Các sở lao động thương binh và xã hội.

6. Chứng chỉ: Kết thúc khóa học học viên được cấp chứng nhận, chứng chỉ an toàn lao động theo quy định.

Mọi thông tin tư vấn xin liên hệ
Viện Nghiên cứu đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Hà Nội
Trụ sở: 301 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội
Mr. Thắng 0902.891.518 – 0985.812.989
Tell: 04.66740371
Fax: 04.35572406
Email: education54@gmail.com; Website: http://hocchungchinghe.com
LỚP HỌC CHỨNG CHỈ AN TOÀN LAO ĐỘNG TẠI HÀ NỘI MỚI NHẤT
5 (100%) 2 votes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *