LỚP HỌC CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH TẠI ĐỒNG NAI

Thông báo
V/v mở lớp học chỉ huy trưởng công trình tại Đồng Nai

– Căn cứ điều 52 của Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về điều kiện, năng lực của chỉ huy trưởng công trình

1. Mục đích khóa học chỉ huy trưởng công trình tại Đồng Nai:
– Giúp người học nắm vững kiến thức cơ bản và những nhiệm vụ chủ yếu của một người cán bộ chỉ huy trưởng công trường phải thực hiện.
– Giúp người học nắm vững về luật xây dựng và các hợp dồng trong xây dựng. Biết ứng dụng khoa học kỹ thuật trong thi công, khả năng quản lý và tiến độ thi công, quản lý chi phí trong xây dựng.
– Giúp người học thực hiện hoài bảo làm chỉ huy trưởng công trường trong tương lai.
– Sau khi học xong khóa học, học viên có thể làm tốt công tác chỉ huy trưởng công trường xây dựng

1. Địa điểm lớp học chỉ huy trưởng tại Đồng Nai: Trường chính trị tỉnh Đồng Nai, Số 116 – Tổ 16 – KP 2 – Phường Bình Đa – Biên Hòa – Đồng Nai.

2. Khai giảng lớp học chỉ huy trưởng công trình: Ngày 20 hàng tháng. Vui lòng liên hệ 0902.891.518 để có thông tin lớp học mới nhất tại Đồng Nai.

3. Kinh Phí: 1.000.000đ/khóa/hv ( bao gồm học phí, chứng chỉ, tài liệu, hóa đơn tài chính).

4. Giảng viên: Các chuyên gia giảng dạy giàu kinh nghiệm quản lý và thực hiện thuộc Bộ Xây dựng trực tiếp giảng dạy.

NỘI DUNG CHÍNH CHƯƠNG TRÌNH LỚP HỌC CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH TẠI ĐỒNG NAI

KIẾN THỨC CƠ SỞ

– Luật xây dựng và các văn bản hướng dẫn Luật Xây dựng: Những nội dung chính của Luật Xây dựng 2014 mới nhất.

– Lựa chọn nhà thầu xây dựng trong hoạt động xây dựng
+ Các hình thức lựa chọn nhà thầu
+ Yêu cầu đối với lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng

– Luật Lao động và hợp đồng lao động

– Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu trong việc tổ chức thực hiện hợp đồng thi công xây dựng công trình
+ Đối với Hợp đồng tổng thầu
+ Đối với Hợp đồng thi công xây dựng công trình riêng biệt

TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CÔNG TRƯỜNG XÂY DỰNG

– Quản lý tiến độ xây dựng công trình và tổ chức công trường
+ Quản lý lao động
+ Quản lý máy móc thiết bị thi công
+ Quản lý thời gian

– Quản lý chất lượng công trình xây dựng:
+ Hệ thống quản lý chất lượng công trình xây dựng
+ Lập quy trình cho từng công việc thi công xây dựng triên công trường
+ Tự nghiệm thu của nhà thầu và lấy phiếu yêu cầu nghiệm thu
+ Cập nhật và quản lý hồ sơ hoàn công công trình

– Quản lý chi phí xây dựng công trình
+ Quản lý khối lượng thi công xây dựng công trình
+ Quản lý định mức và giá xây dựng công trình

– Quản lý an toàn lao động và Quản lý môi trường trên công trường xây dựng
+ Huấn luyện an toàn cho công nhân
+ Lập biện pháp ATLĐ cho từng công việc
+ Kiểm soát ATLĐ
+ Lập và tổ chức thực hiện các phương án đảm bảo an toàn cho môi trường lao động trong công trường và môi trường cho khu vực đang thi công
Giải đáp, kiểm tra trắc nghiệm

5. Chứng chỉ: Học viên đạt kết quả kiểm tra được cấp chứng chỉ Chỉ huy trưởng công trường xây dựng của Viện.

Mọi thông tin tư vấn xin liên hệ
Viện Nghiên cứu đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Hà Nội
Trụ sở: 301 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội
Mr. Thắng 0902.891.518 – 0985.812.989
Tell: 04.66740371
Fax: 04.35572406
Email: education54@gmail.com; Website: http://hocchungchinghe.com
LỚP HỌC CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH TẠI ĐỒNG NAI
5 (100%) 2 votes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *