Lịch Khai Giảng

Kính gửi: THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Căn cứ Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (kể từ ngày 01/01/2010 các đơn vị, cá nhân tham gia trực tiếp hoạt động quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình  phải có chứng nhận nghiệp vụ bồi dưỡng quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình);

Căn cứ thông tư 25/2009/TT-BXD ngày 29/7/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và giám sát thi công xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 698/QĐ-BXD ngày14 tháng 5 năm 2008 của Bộ Xây dựng về việc công nhận cơ sở đào tạo nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 1164/QĐ-BXD ngày 15/12/2009 của Bộ Xây dựng về việc công nhận cơ sở đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý dự án xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 14/2011/TT-BXD ngày 25 tháng 11 năm 2011của Bộ Xây dựng quy định về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư;

STT KHOÁ ĐÀO TẠO (TẠI HÀ NỘI, ĐÀ NẴNG, TPHCM) KINH PHÍ
01 NGHIỆP VỤ ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 1.000.000 VNĐ/HV
02 NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦUHƯỚNG DẪN THÔNG TƯ SỐ
10/2010/TT-BKH NGÀY 13/5/2010
800.000 – 1.000.000 VNĐ/HV
03 QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNHTHÔNG TƯ SỐ
25/2009/TT-BXD NGÀY 29/7/2009
1.100.000 VNĐ/HV
04 GIÁM SÁT THI CÔNG XDCT CẤP CHỨNG NHẬN 3 LV
(XD DÂN DỤNG, CÔNG NGHIỆP, HTKT;GIAO THÔNG; THUỶ LỢI)
1.300.000VNĐ/HV/1 LV
05 BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG 1.000.000VNĐ/HV
06 GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 1.200.000VNĐ/HV
07 BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG 1.300.000VNĐ/HV
08 ĐÀO TẠO VỀ MÔI GIỚI, ĐỊNH GIÁ, QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH BẤT ĐỘNG SẢN CĐ 1 : 1.000.000VNĐ/HV
CĐ 2 : 1.200.000VNĐ/HV
CĐ 3 : 1.000.000VNĐ/HV
09 CHỨNG NHẬN AN TOÀN LAO ĐỘNG 900.000VNĐ/HV
10 ĐÀO TẠO THÍ NGHIỆM VIÊN VÀ QUẢN LÝ PHÒNG THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XD 4.000.000 VNĐ/HV
11
ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG 1.500.000 VNĐ/HV
12 LẬP DỰ TOÁN VÀ ĐO BÓC KHỐI LƯỢNG CT 1.000.000VNĐ/HV
13 QUẢN LÝ CHI PHÍ XD CÔNG TRÌNH 1.000.000VNĐ/HV
14
NGHIỆP VỤ THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 1.000.000VNĐ/HV
15 NGHIỆP VỤ KHẢO SÁT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 1.000.000VNĐ/HV
16 NGHIỆP VỤ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CTXD 1.000.000VNĐ/HV
17
NGHIỆP VỤ VĂN PHÒNG, VĂN THƯ LƯU TRỮ 1.000.000VNĐ/HV
Đã bao gồm tài liệu học tập, điểm tâm giữa giờ và chứng nhận bồi dưỡng
  1. Thời gian đăng ký và thủ tục nhập học: Kính đề nghị đơn vị tham dự khoá tập huấn gửi công văn danh sách học viên tham dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ trước 03 ngày cho mỗi khoá học.  Học viên nộp 2 ảnh (3×4), CMT phô tô, bằng phô tô vào ngày khai giảng lớp học.
  2. Địa điểm học :   Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong 220 Đường Láng – Đống Đa – Hà Nội .

Hậu đào tạo: Sau khi kết thúc khoá học, học viên sẽ được Cấp chứng chỉ, chứng nhận theo đúng quy định của pháp luật, chứng chỉ có đóng dấu nổi của cơ sở đào tạo đã được Bộ Công an kiểm tra chống giả mạo. Được tư vấn làm cc hành nghề thiết kế, giám sát, kỹ sư định giá…

Mọi chi tiết và đăng ký khóa học xây dựng xin liên hệ:

– Hotline 24/7: 0902.891.518 / 0985.812.989 (Tư vấn chứng chỉ, tuyển sinh đào tạo)

Lịch Khai Giảng
4 (80%) 4 votes