KHÓA HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG TẠI QUẢNG NINH

THÔNG BÁO
V/v khai giảng lớp học an toàn lao động tại Quảng ninh theo thông tư 27/2013 Bộ lao động

Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO CÁC CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP

– Căn cứ Điều 150 của Bộ luật lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012;
– Căn cứ Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 hướng dẫn công tác huấn luyện an toàn lao động;

Nhằm giúp các cá nhân, tổ chức thuộc khối doanh nghiệp có kiến thức cơ bản về an toàn lao động Viện đào tạo và quản lý xây dựng thường xuyên tổ chức “lớp nghiệp vụ an toàn lao động tại Quảng Ninh” với những nội dung chính như sau:

1. Đối tượng tham dự lớp học an toàn lao động tại Quảng Ninh: được quy định tại Điều 139, Điều 150 Bộ luật lao động được chia thành 4 nhóm chính sau:
–  Nhóm 1: Người làm công tác quản lý
–  Nhóm 2: Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn lao động, vệ sinh lao động của cơ sở; Người làm công tác quản lý kiêm phụ trách công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động.
–  Nhóm 3: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động theo danh mục ban hành kèm theo Thông tư này (phụ lục I).
–  Nhóm 4: Các đối tượng khác

2. Lịch khai giảng: 24 Hàng tháng. Vui lòng liên hệ 0965.079.801 để có thông tin mới nhất lịch khai giảng lớp học an toàn lao động trong tháng.

3. Địa điểm lớp học an toàn lao động tại Quảng Ninh: Nhà khách tỉnh uỷ Quảng Ninh – Phường Hồng Hà – Thành Phố Hạ Long – Tỉnh Quảng Ninh.

NỘI DUNG LỚP HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG TẠI QUẢNG NINH

Nhằm triển khai thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm làm việc: Chương trình được VIỆN ĐÀO TẠO QUẢN LÝ XÂY DỰNG thiết kế theo quy định của Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 của Bộ lao động thương binh xã hội hướng dẫn các lớp an toàn lao động vệ sinh lao động sau:

HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 1:

– Chuyên đề 1: Chính sách, pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động sau huấn luyện.
– Chuyên đề 2:  Tổ chức quản lý và thực hiện các quy định về an toàn lao động và vệ sinh lao động ở cơ sở.
– Chuyên đề 3: Các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất và các biện pháp khắc phục, phòng ngừa
– Chuyên đề 4: Kiểm tra, sát hạch kết thúc khóa huấn luyện

HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 2:

– Chuyên đề 1: Huấn luyện kiến thức chung về an toàn lao động, vệ sinh lao động
– Chuyên đề 2:  Nghiệp vụ tổ chức công tác an toàn lao động,vệ sinh lao động ở cơ sở
– Chuyên đề 3: Tổng quan về các loại máy, thiết bị, các chất phổ biến phát sinh các nguy hiểm, có hại; quy trình làm việc an toàn
– Chuyên đề 4: Huấn luyện theo đặc thù riêng của từng khóa huấn luyện
– Chuyên đề 5: Kiểm tra, sát hạch kết thúc khóa huấn luyện

HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG NHỐM 3:

– Chuyên đề 1: Chính sách, pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động
– Chuyên đề 2: Tổng quan về công việc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động
– Chuyên đề 3:  Các yếu tố nguy hiểm, có hại khi làm công việc hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và vệ sinh lao động
– Chuyên đề 4: Kỹ thuật an toàn lao động, vệ sinh lao động khi làm công việc hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động.
– Chuyên đề 5: Xử lý các tình huống sự cố sản xuất, sơ cứu tai nạn lao động
– Chuyên đề 6: Huấn luyện theo đặc thù riêng của công việc hoặc thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động
– Chuyên đề 7: Kiểm tra, sát hạch kết thúc khóa huấn luyện

4. Học phí : 900.000 VNĐ/học viên.

5. Giảng viên: Các chuyên gia giàu kinh nghiệm được mời từ cục an toàn lao động – BLĐTBXH

6. Chứng chỉ: Kết thúc khóa học, Học viên được cấp chứng nhận, chứng chỉ an toàn lao động theo quy định tại thông tư 27/2013-BLĐTBXH.

Mọi thông tin tư vấn xin liên hệ
Viện Nghiên cứu đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Hà Nội
Trụ sở: 301 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội
Mr. Thắng 0902.891.518 – 0985.812.989
Tell: 04.66740371
Fax: 04.35572406
Email: education54@gmail.com; Website: http://hocchungchinghe.com
KHÓA HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG TẠI QUẢNG NINH
5 (100%) 1 vote