HỒ SƠ TƯ VẤN GIÁM SÁT

– Quyết định chỉ định thầu hay trúng thầu tư vấn giám sát của chủ đầu tư
– Hồ sơ pháp lý và năng lực đơn vị Tư vấn giám sát
– Hợp đồng gói thầu về Tư vấn giám sát
– Quyết định thành lập tổ tư vấn giám sát và phân công trách nhiệm của đơn vị trúng thầu tư vấn giám sát. Tùy theo tính chất, qui mô công trình có thể thành lập: tư vấn trưởng, các giám sát chính, giám sát viên, giám sát chuyên ngành hoặc chỉ có tư vấn giám sát chính và các giám sát viên.
– Chứng chỉ tư vấn giám sát, lý lịch trích ngang, hợp đồng lao động, bằng tốt nghiệp đại học.
– Đề cương hoặc qui trình quản lý chất lượngcủa tổ tư vấn giám sát lập cụ thể được đơn vị nhận tư vấn giám sát và chủ đầu tư phê duyệt; Qui trình và hệ thống quản lý chất lượngcủa đơn vị nhận thầu tư vấn giám sát.
– Đăng ký chữ ký của các thành viên của tổ tư vấn giám sát với bên A và bên B vào nhật ký công trình.
– Nhật ký Tư vấn giám sát.

Mọi thông tin tư vấn xin liên hệ
Viện Nghiên cứu đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Hà Nội
Trụ sở: 301 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội
Mr. Thắng 0902.891.518 – 0985.812.989
Tell: 04.66740371
Fax: 04.35572406
Email: education54@gmail.com; Website: http://hocchungchinghe.com
HỒ SƠ TƯ VẤN GIÁM SÁT
Xếp hạng bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *