ĐĂNG TẢI THÔNG TIN NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

Dịch Vụ Đăng Tải Thông Tin Năng Lực Hoạt Động Xây Dựng lên Website Bộ Xây Dựng Uy Tín Trên Toàn Quốc!

công khai năng lực hoạt động xây dựng

– Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 06 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

– Căn cứ Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

– Căn cứ thông tư số 11/2014/TT_BXD ngày 25/8/2014 của Bộ Xây dựng về Quy định công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình.

– Căn cứ nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 về Quản lý dự án đầu tư xây dựng về việc Đăng tải công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng là điều bắt buộc.

Theo Điều 8 Nghị định số 15/2013/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình xây dựng có quy định về một số nội dung công việc có yêu cầu phải đăng tải thông tin trước khi thực hiện.

Theo quy định tại Điều 159 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và quy định tại Khoản 3 Điều 69 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì các tổ chức khi tham gia hoạt động xây dựng công trình cần phải đăng tải công khai thông tin năng lực hoạt động xây dựng của đơn vị trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng theo quy định tại Thông tư số 11/2014/TT-BXD ngày 25/8/2014 của Bộ Xây dựng.

Do vậy, các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng có trách nhiệm cung cấp thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của mình tới cơ quan chuyên môn về xây dựng để đăng tải công khai năng lực hoạt động xây dựng trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng theo quy định của pháp luật trước khi thực hiện. Sau ngày 1/1/2015 tổ chức, cá nhân phải thực hiện công bố đăng tải công khai thông tin năng lực hoạt động xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng

Để thuận lợi cho các Doanh nghiệp trong việc đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng lên website của Bộ Xây dựng (http://www.xaydung.gov.vn và http://www.moc.gov.vn) và Sở Xây dựng, VIỆN ĐÀO TẠO VÀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG tiếp nhận dịch vụ đăng tải thông tin năng lực hoạt động của các Tổ chức/cá nhân lên các trang điện tử của Bộ Xây Dựng.

1. Thông tin về năng lực hoạt động xây dựng là cơ sở để lựa chọn tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng như sau:
a) Lập quy hoạch xây dựng;
b) Lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng;
c) Quản lý dự án đầu tư xây dựng; quản lý chi phí đầu tư xây dựng đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước;
d) Khảo sát xây dựng;
đ) Lập thiết kế, dự toán; thẩm tra thiết kế, dự toán xây dựng công trình;
e) Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng;
g) Giám sát thi công xây dựng;
h) Thi công xây dựng công trình;
i) Kiểm định, giám định chất lượng công trình xây dựng.

2. Thủ tục hồ sơ đăng ký và công bố công khai thông tin năng lực hoạt động xây dựng.

– Bản đăng ký công bố thông tin về năng lực hoạt động xây dựng khai theo mẫu tại Phụ lục 01, ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BXD ngày 25/8/2014 của Bộ Xây dựng. (Trong phần kê khai bản đăng ký thông tin các cá nhân chủ chốt biên chế làm việc HĐLĐ không xác định thời hạn hoặc xác định thời hạn, trong cột ghi chú cần ghi rõ số chứng minh nhân dân hoặc mã số thuế thu nhập cá nhân)

Hồ sơ năng lực đăng ký công bố, gồm:

– Bản sao y bản chính định dạng (.pdf) các loại giấy tờ của tổ chức: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch – Đầu tư cấp;

– Bản sao y bản chính định dạng (.pdf) các loại giấy tờ của các cá nhân: Văn bằng, chứng chỉ đào tạo, giấy phép hành nghề, Hợp đồng lao động của các cá nhân chủ trì các bộ môn trong tổ chức;

– Riêng đối với tổ chức hoạt động xây dựng nước ngoài thì bản đăng ký, hồ sơ năng lực đăng ký công bố và các giấy tờ khác có liên quan phải được dịch ra tiếng Việt và có công chứng hoặc hợp pháp hóa lãnh sự.

3. Thời gian công bố thông tin lên website Bộ Xây dựng

– Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ thông tin hợp lệ về năng lực hoạt động xây dựng do tổ chức, cá nhân cung cấp, Cơ quan đầu mối có trách nhiệm công bố thông tin trên trang thông tin điện tử do mình quản lý và có văn bản xác nhận đã công bố gửi cho tố chức, cá nhân.

– Sau khi công bố thông tin trên trang thông tin điện tử, trong thời hạn 05 ngày làm việc, các Cơ quan đầu mối có trách nhiệm gửi báo cáo và tệp tin về cơ quan đầu mối của Bộ Xây dựng để tổ chức quản lý, tích hợp công khai thông tin về năng lực của tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng lên trang thông tin www.moc.gov.vn – www.xaydung.gov.vn của Bộ Xây dựng.

Các đơn vị, công ty, doanh nghiệp muốn đăng tải công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng lên website của Bộ Xây Dựng xin vui lòng liên hệ:

Viện Đào Tạo Và Quản Lý Xây Dựng
Hà Nội: 19 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội
TPHCM: Học Viện Hành Chính Quốc Gia. Số 10 Đường 3/2 – P12 – Q10 – TP Hồ Chí Minh
Emai: daotaocanbohn@gmail.com
Hotline: 0968.18.15.18 /  0914.938.368
Website: http://hocchungchinghe.com/

ĐĂNG TẢI THÔNG TIN NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
5 (100%) 6 votes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *