CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG XÂY DỰNG

Trước khi phê duyệt bản vẽ thi công, hoặc biện pháp thi công để cho tiến hành thi công thì Tư vấn giám sát cần kiểm tra và đánh giá tính khả thi, hợp lý để đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động và đảm bảo vệ sinh môi trường:

1. Về con người:
– Đề ra các nội quy, quy định, quy trình có liên quan đến sử dụng thiết bị, khu vực lao động làm việc, quản lý nhân sự, quản lý năng lực hành nghề (lưu ý các công nhân hành nghề có điều kiện và làm việc trên cao và trong hầm sâu…)
– Công tác tuyên truyền, khẩu hiệu.
– Công tác khám sức khỏe lao động, lao động nữ, trang bị bảo hộ lao động, đào tạo về an toàn lao động.
– Tủ thuốc và cơ số thuốc.
– Kiểm tra, kiểm định khí thải.
– Đào tạo cấp chứng chỉ an toàn lao động cho các đối tượng theo đúng quy định
2. Sự phù hợp giữa biện pháp thi công với quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuât an toàn lao động và vệ sinh môi trường:
–    Kiểm tra đảm bảo an toàn cháy nổ đối với các kho vật liệu, vận chuyển và bảo quản vật liệu cháy nổ trên công trường, như: thuốc nổ, xăng dầu, sơn PU, xốp, gỗ…
–     Kiểm tra hệ thống thu lôi tiếp địa của các thiết bị vận chuyển lên cao, các công trình thi công lên cao, như: cần cẩu tháp, thi công nhà cao tầng, trụ tháp..
–     Thử tải các thiết bị nâng hạ lần đầu sử dụng và định kỳ trước ca làm việc.
–     Nội quy, quy trình kiểm soát công nhân ra vào, quản lý giờ làm việc tối đa liên tục của công nhân.
3. Bảng tính toán, thiết kế biện pháp thi công được người có đủ năng lực lập và cấp có thẩm quyền phê duyệt.
–     Chứng chỉ nghề (nếu có yêu cầu).
–     Tiêu chuẩn tính toán, thiết kế.
–     Tải trọng tính toán, thiết kế.
–     Sự chuẩn xác của các số liệu đầu vào, lưu ý các số liệu của thiết bị thi công và hoạt tải thi công.
–     Tính toán gia cường và biện pháp gia cường.
3. Chứng chỉ kiểm định dụng cụ, thiết bị về an toàn, bảo hộ lao động.
–     Chứng chỉ kiểm định máy móc thiết bị áp lực, thiết bị nâng – hạ còn hiệu lực.
4. Sự hợp lý về trình tự thi công giữa các công việc, hạng mục công việc.
–     Sự hợp lý về chọn hướng thi công.
–     Sự hợp lý về sử dụng nguồn lực.
–     Sự hợp lý, an toàn về khả năng công suất máy móc thiết bị chủ đạo và khả năng đảm bảo vận chuyển lên cao.
5. Biện pháp đảm bảo an toàn về môi trường: độ ồn của thiết bị; hàng rào và lưới che chắn khi thi công trên cao; biện pháp vận chuyển phế thải xuống và bảo quản vận chuyển ra ngoài công trường…
6. Sự hợp lý về bố trí tổng mặt bằng thi công,…
7. Phân công nhân viên trực, giám sát an toàn lao động trên công trường giữa các bên có liên quan.
8. Quy chế phối hợp, nghĩa vụ của các chủ thể tham gia thi công: trong quá trình giám sát, kiểm tra công tác an toàn lao động và đảm bảo vệ sinh môi trường. Có các ứng phó kịp thời, các biện pháp khắc phục, kiến nghị phát sinh và các bài học thu được, nhằm đạt được các mục tiêu đề ra
Sau khi kiểm tra sự hợp lý thì trình người có thẩm quyền phê duyệt.

Mọi thông tin tư vấn xin liên hệ
Viện Nghiên cứu đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Hà Nội
Trụ sở: 301 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội
Mr. Thắng 0902.891.518 – 0985.812.989
Tell: 04.66740371
Fax: 04.35572406
Email: education54@gmail.com; Website: http://hocchungchinghe.com
CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG XÂY DỰNG
5 (100%) 2 votes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *