CẤP CHỨNG CHỈ ĐẤU THẦU

CẤP CHỨNG CHỈ ĐẤU THẦU – CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐẤU THẦU THEO QUY ĐỊNH MỚI NHẤT CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ. CHỨNG CHỈ ĐƯỢC HÀNH NGHỀ TRÊN TOÀN QUỐC.

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức lớp học học đấu thầu theo quy định của Bộ Kế Hoạch

– Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;
– Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành một số Điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
– Căn cứ Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành một số Điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư;
– Căn cứ Thông tư 03/2016/TT-BKHĐT ngày 05/05/2016.
– Căn cứ danh sách Viện Đào Tạo Và Quản Lý Xây dựng được đăng tải tại Website của Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư :muasamcong.mpi.gov.vn  Cơ sở đào tạo đấu thầu
– Căn cứ hướng dẫn của Bộ KHĐT và nhằm trang bị cho học viên kiến thức cũng như những kỹ năng thực hành trong đấu thầu, đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả và chất lượng của công tác đấu thầu

I. KHUNG NỘI DUNG ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ ĐẤU THẦU CƠ BẢN ĐỐI VỚI LỰA CHỌN NHÀ THẦU

 • Chuyên đề 1: Tổng quan về lựa chọn nhà thầu
 • Chuyên đề 2: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
 • Chuyên đề 3: Quy trình lựa chọn nhà thầu
 • Chuyên đề 4: Lựa chọn nhà thầu qua mạng
 • Chuyên đề 5: Hợp đồng
 • Chuyên đề 6: Bảo đảm liêm chính trong đấu thầu và xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu

II. KHUNG NỘI DUNG ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ ĐẤU THẦU CƠ BẢN  ĐỐI VỚI LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ

 • Chuyên đề 1: Tổng quan về lựa chọn nhà đầu tư
 • Chuyên đề 2: Quy định chung về đầu tư theo hình thức đối tác công tư, đầu tư dự án có sử dụng đất
 • Chuyên đề 3: Sơ tuyển và kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư
 • Chuyên đề 4: Quy trình lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP
 • Chuyên đề 5: Quy trình lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất
 • Chuyên đề 6: Hợp đồng
 • Chuyên đề 7: Bảo đảm liêm chính trong đấu thầu và xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu

III. CHƯƠNG TRÌNH KHUNG CẤP CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG GIẢNG VIÊN ĐẤU THẦU

 • Chuyên đề 1: Giới thiệu chung, các nguyên tắc cơ bản trong đấu thầu và hệ thống chính sách về đấu thầu
 • Chuyên đề 2: Đấu thầu trong bối cảnh quốc tế
 • Chuyên đề 3: Yêu cầu đối với từng loại hình đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu
 • Chuyên đề 4: Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn sâu về đấu thầu
 • Chuyên đề 5: Nâng cao các kỹ năng trong hoạt động giảng dạy về đấu thầu

Kết thúc khóa học, học viên được cấp chứng chỉ đấu thầu theo quy định của Bộ Kế Hoạch có giá trị hành nghề 5 năm trên toàn quốc.

CẤP CHỨNG CHỈ ĐẤU THẦU – CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ TƯ VẤN ĐẤU THẦU

Quý anh/chị có thể liên hệ theo SĐT 0914.938.368 để được tư vấn trực tiếp

Mọi thông tin tư vấn xin liên hệ
Viện Đào Tạo Và Quản Lý Xây Dựng
Trụ sở: 19 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội
Hotline: 0968.181.518 – 0914.938.368
Tell: 04.66740371
Fax: 04.35572406
Email: education54@gmail.com; Website: http://hocchungchinghe.com
CẤP CHỨNG CHỈ ĐẤU THẦU
3.7 (73.33%) 3 votes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *