BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC LUẬT XÂY DỰNG

CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN luật Xây dựng 2014 và các văn bản hướng dẫn

Ngày 18/6/2014, Quốc hội khóa 13, kỳ họp thứ 7 đã ban hành Luật Xây dựng (Luật số 50/2014/QH13 ), có hiệu thực thi hành kể từ ngày 01/01/2015. Để triển khai các nội dung của Luật Xây dựng,
 – Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
– Căn cứ Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/04/2015 Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng;
– Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;
– Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng,
– Căn cứ Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án

Nhằm giúp các địa phương/đơn vị kịp thời cập nhật, thực hiện đúng và có hiệu quả các nội dung mới của Luật Xây dựng và các nghị định hướng, VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ tổ chức tập huấn Luật Xây dựng 2014 và các văn bản hướng dẫn. Chương trình tập huấn bao gồm các chuyên đề sau:

– Chuyên đề 1: Luật Xây dựng 2014 (Luật số 50/2014/QH13).

– Chuyên đề 2: Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng (Nghị định số 32/2015/NĐ-CP).

– Chuyên đề 3: Nghị định Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng (Nghị định số 37/2015/NĐ-CP )

– Chuyên đề 4: Nghị định về quy hoạch xây dựng (Nghị định số 44/2015/NĐ-CP) .

– Chuyên đề 5: Nghị định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng (Nghị định số 46/2015/NĐ-CP).

– Chuyên đề 6: Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng (Nghị định số 59/2015/NĐ-CP).

Hậu đào tạo → Các học viên sau khi kết thúc khoá học sẽ được:
– Cấp chứng nhận, chứng chỉ  theo đúng quy định của pháp luật. Chứng chỉ có đóng dấu nổi của cơ sở đào tạo đã được Bộ Công an kiểm tra chống giả mạo.
– Cung cấp và hướng dẫn các văn bản pháp luật mới nhất.
– Tư vấn miễn phí về các công tác đấu thầu, quản lý dự án và thanh quyết toán công trình xây dựng…
– Tư vấn làm chứng chỉ hành nghề thiết kế, khảo sát, giám sát, kỹ sư định giá, môi giới BĐS, định giá BĐS./.

Mọi thông tin tư vấn xin liên hệ
Viện Nghiên cứu đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Hà Nội
Trụ sở: 301 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội
Mr. Thắng 0902.891.518 – 0985.812.989
Tell: 04.66740371
Fax: 04.35572406
Email: education54@gmail.com; Website: http://hocchungchinghe.com
BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC LUẬT XÂY DỰNG
5 (100%) 1 vote

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *