Entries by Admin

Chứng chỉ thợ hàn

CẤP CHỨNG CHỈ THỢ HÀN – HỌC NGHỀ HÀN. UY TÍN  CHẤT LƯỢNG, HỖ TRỢ HỌC VIÊN Ở XA. THỦ TỤC NHANH GỌN TRÊN TOÀN QUỐC. Chứng chỉ: Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ được cấp chứng chỉ thợ hàn có giá trị nghề trên toàn quốc. Các đơn vị và cá […]

Chứng chỉ thợ hàn
5 (100%) 2 votes

Chứng chỉ phòng cháy chữa cháy

ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY TRÊN TOÀN QUỐC UY TÍN THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ CÔNG AN. Mẫu chứng chỉ phòng cháy chữa cháy – Căn cứ nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22/5/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành […]

Chứng chỉ phòng cháy chữa cháy
5 (100%) 8 votes

Chứng chỉ vận hành máy công trình xây dựng

CẤP CHỨNG CHỈ VẬN HÀNH MÁY CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG. TỔ CHỨC ĐÀO TẠO VẬN HÀNH MÁY CÔNG TRÌNH UY TÍN, CHẤT LƯỢNG, THỦ TỤC NHANH GỌN TRÊN TOÀN QUỐC. HỖ TRỢ HỌC VIÊN Ở XA. Mẫu chứng chỉ vận hành máy công trình xây dựng Chuyên tổ chức đào tạo cấp chứng chỉ vận […]

Chứng chỉ vận hành máy công trình xây dựng
5 (100%) 3 votes

Chứng chỉ lái xe lu – vận hành máy lu

HỌC NGHỀ LÁI XE LU – VẬN HÀNH MÁY LU, CẤP CHỨNG CHỈ LÁI MÁY LU UY TÍN  CHẤT LƯỢNG, HỖ TRỢ HỌC VIÊN Ở XA. THỦ TỤC NHANH GỌN TRÊN TOÀN QUỐC. Mẫu chứng chỉ vận hành máy lu Chứng chỉ: Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ được cấp chứng chỉ […]

Chứng chỉ lái xe lu – vận hành máy lu
5 (100%) 4 votes

Chứng chỉ thợ điện – nghề điện

HỌC NGHỀ THỢ ĐIỆN – CẤP CHỨNG CHỈ THỢ ĐIỆN – NGHỀ ĐIỆN. UY TÍN  CHẤT LƯỢNG, HỖ TRỢ HỌC VIÊN Ở XA. THỦ TỤC NHANH GỌN TRÊN TOÀN QUỐC. Mẫu chứng chỉ thợ điện – nghề điện Chứng chỉ: Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ được cấp chứng chỉ thợ điện […]

Chứng chỉ thợ điện – nghề điện
5 (100%) 5 votes

Chứng chỉ vận hành máy xúc – lái máy xúc

CẤP CHỨNG CHỈ VẬN HÀNH MÁY XÚC – LÁI MÁY XÚC. TỔ CHỨC ĐÀO TẠO THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ LÁI MÁY XÚC CHẤT LƯỢNG, THỦ TỤC NHANH GỌN TRÊN TOÀN QUỐC. HỖ TRỢ HỌC VIÊN Ở XA. Mẫu chứng chỉ vận hành máy xúc Chuyên tổ chức đào tạo vận hành máy xúc, lái […]

Chứng chỉ vận hành máy xúc – lái máy xúc
5 (100%) 3 votes

Chứng chỉ nâng bậc thợ nghề hàn, cơ khí, điện, nề

CẤP CHỨNG CHỈ NÂNG BẬC THỢ NGHỀ – TỔ CHỨC ĐÀO TẠO THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ BẬC THỢ UY TÍN  CHẤT LƯỢNG, THỦ TỤC NHANH GỌN TRÊN TOÀN QUỐC. HỖ TRỢ HỌC VIÊN Ở XA. Mẫu chứng chỉ bậc thợ nề Mẫu chứng chỉ nâng bậc thợ cơ khí Chuyên tổ chức đào tạo […]

Chứng chỉ nâng bậc thợ nghề hàn, cơ khí, điện, nề
5 (100%) 5 votes

Chứng chỉ vận hành máy bơm bê tông

HỌC NGHỀ VẬN HÀNH MÁY BƠM BÊ TÔNG – CẤP CHỨNG CHỈ VẬN HÀNH MÁY BƠM BÊ TÔNG. UY TÍN  CHẤT LƯỢNG, HỖ TRỢ HỌC VIÊN Ở XA. THỦ TỤC NHANH GỌN TRÊN TOÀN QUỐC. Chứng chỉ: Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ được cấp chứng chỉ nghề vận hành máy bơm […]

Chứng chỉ vận hành máy bơm bê tông
5 (100%) 3 votes

Chứng chỉ thí nghiệm vật liệu xây dựng

CẤP CHỨNG CHỈ THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU XÂY DỰNG – HỌC THÍ NGHIỆM VIÊN VẬT LIỆU XÂY DỰNG TRÊN TOÀN QUỐC UY TÍN THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ XÂY DỰNG. Mẫu chứng chỉ thí nghiệm vật liệu xây dựng I. Địa điểm khóa học thí nghiệm viên vật liệu xây dựng: Khóa học tại Hà […]

Chứng chỉ thí nghiệm vật liệu xây dựng
5 (100%) 5 votes

Chứng chỉ lái vận thăng – vận hành vận thăng

HỌC NGHỀ LÁI VẬN THĂNG – CẤP CHỨNG CHỈ LÁI MÁY VẬN THĂNG – VẬN HÀNH VẬN THĂNG UY TÍN  CHẤT LƯỢNG, THỦ TỤC NHANH GỌN TRÊN TOÀN QUỐC. HỖ TRỢ HỌC VIÊN Ở XA. Mẫu chứng chỉ lái máy vận thăng Chứng chỉ: Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ được cấp […]

Chứng chỉ lái vận thăng – vận hành vận thăng
5 (100%) 5 votes