Entries by Admin

LỚP HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG TẠI HƯNG YÊN

THÔNG BÁO LỚP HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG TẠI HƯNG YÊN V/v khai giảng lớp học an toàn lao động tại Hưng Yên theo TT/27/2013 – Căn cứ Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 hướng dẫn công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động Viện nghiên cứu đào tạo và bồi dưỡng […]

Xếp hạng bài viết

HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG

THÔNG BÁO KHÓA HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG V/v Mở lớp học an toàn lao động, cấp chứng chỉ an toàn lao động Viện đào tạo hướng tới các mục tiêu giúp các cá nhân, tổ chức thuộc khối doanh nghiệp có kiến thức cơ bản về an toàn lao động như: – Pháp luật về […]

Xếp hạng bài viết